Kurs ECDL Windows 7 za korisnike

Kurs ECDL – Windows 7 za korisnike

Opis kursa

Kurs je koncipiran tako da omogući adekvatno upoznavanje sa Windows 7 operativnim sistemom. Podeljen je u logičke celine (module) koje polaznike detaljano upoznaju sa tematikom koja je hronološki obrađena, počevši od instalacije, konfigurisanja, optimizacije rada i rešavanja problema u radu sistema. Svedoci smo brzog razvoja društva kao informatičke celine (globalno selo) u kome je pravovremena i tačna informacija od velikog značaja. U skladu sa tim, poznavanje rada novih sistema i tehnologija je neophodno za dalji uspešan rad i napredovanje na polju informacionih tehnologija.

Cilj kursa

Cilj je sticanje znanja neophodnih za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, uključujući podešavanje sistemskih parametara, rad sa operativnim sistemom i rešavanje problema u radu sistema. Polaznici će se upoznati sa pravilnom konfiguracijom i optimizacijom rada operativnog sistema, tipovima instalacije, načinima i alatima koji im omogućavaju da prate i rešavaju probleme u radu sistema. Nakon završenog kursa polaznici mogu  samostalno da vrše instalaciju, prate rad i rešavaju probleme u radu Windows 7 operativnog sistema.

 • Procena vremena

  23 h 46 min.

 • Broj modula

  9

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  30

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri