Kurs Dvodimenzionalno crtanje AutoCAD 2D

Dvodimenzionalno crtanje - AutoCAD 2D

Opis kursa

Kurs dvodimenzionalno crtanje - AutoCAD 2D upoznaje polaznike sa osnovama crtanja na računaru uz pomoć jednog od najznačajnijih programa AutoCAD. Polaznici će savladati program AutoCAD, naučiti kako da upotrebljavaju sve njegove alate koji se koriste za crtanje i modifikaciju 2D objekata.

Ovaj kurs namenjen je svima onima koji žele da se upoznaju sa osnovama izrade crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Polaznici kursa će se upoznati sa načinom rada u AutoCAD-u, sa korisničkim okruženjem, kao i sa upotrebom alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata. Osim toga, savladaće i ispunjavanje objekata različitim šrafurama, rad sa tekstom na crtežu, rad sa blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima, kao i štampanje crteža.

Potrebno predznanje:

Za što bolje vladanje AutoCAD-om potrebno je osnovno poznavanje rada operativnog sistema Windows. Korisnici programa trebalo bi da poznaju osnovne principe nacrtne geometrije i tehničkog crtanja, kao i analitičke geometrije.

Cilj kursa

Glavni cilj ovog kursa je da polaznike osamostali da samostalno crtaju, uređuju i štampaju svoje radove. Po završetku programa bićete osposobljeni da efikasnije odradite ceo projekat uz pomoć programa AutoCAD za dvodimenzionalno crtanje. Cilj kursa je i da zapamtite informacije koje su vam važne za praktičnu primenu programa

 • Procena vremena

  13h 36min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  17

 • Broj testova

  23

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri