Kurs društveni marketing

Kurs Društveni marketing

Opis kursa


Kurs se sastoji iz dva dela, prvi o korporativnom društvenom marketingu i drugi o marketingu u neprofitnim organizacijama.  Fokus je više stavljen na neprofitne organizacije, odnosno na njihovu uslužnu delatnost. Izučavaju se kako vrste društvenog marketinga, tako i aktivnosti koje se mogu sprovoditi u cilju poboljšanja poslovanja korporacija i neprofitnih organizacija. U zasebnoj nastavnoj jedinici objašnjen je marketing u obrazovanju i zdravstvu kao specifičan primer marketinga u neprofitnom sektoru.

Cilj kursa


Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa pojmom društvenog marketinga, da umeju da naprave razliku između profitnog i neprofitnog sektora i da znaju da se u svakom od njih marketing mora primenjivati. Imaće priliku i da vide praktične primere, kao što su primeri mnogih besplatnih promocija koje se danas koriste u cilju poboljšanja poslovanja neprofitnih organizacija, a usled organičenog budžeta za značajnija marketinška ulaganja.

 • Procena vremena

  8h 22min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri