Kurs Domain Infrastructure

Kurs Domain Infrastructure

Opis kursa

Kurs Domain Infrastructure će pokazati korisniku dobru praksu u radu kada je reč o domenskom okruženju i infrastrukturi i detaljno predstavlja pozitivne i negativne strane korišćenja i nekorišćenja izvesnih servisa. Ovaj kurs se bavi i planiranjem infrastrukturnih rešenja u okviru domenskog okruženja.

Potrebno predznanje

Za uspešno praćenje kursa Domain Infrastructure neophodno je da korisnik ima predznanje iz kurseva Serverska administracija, Mrežni serverski servisi i Napredni servisi.

Cilj kursa

Kurs Domain Infrastructure omogućava polaznicima da detaljnije pristupe problemima različitih infrastrukturnih servisa i saznaju kako funckioniše preporučena konfiguracija, koju treba primeniti u domenskom okruženju. Sigurnost informacija i infrastrukture je još jedna stavka koja se obrađuje na ovom kursu.

 • Procena vremena

  46h 54min

 • Broj modula

  11

 • Broj lekcija

  30

 • Broj testova

  41

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri