DNS server administration BIND

Kurs DNS server administracija

Opis kursa

Kurs DNS server administracija namenjena je budućim administratorima DNS servisa, ali i generalno svim ostalim administratorima koji žele da savladaju osnove DNS (Name) servera. Kursom je obuhvaćen program BIND koji je jedan od najkorišćenijih programa koji se koriste u današnje vreme u ovom poslu. Polaznici se upoznaju sa svim najznačajnijim podešavanjima Name servera uz konstantan osvrt na sintaksu konfiguracionih fajlova. U kursu su prikazane osnove Name servera, procesi instalacije BIND-a i osnovna podešavanja, kao i segmenti naprednog korišćenja.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa:

Za efektivno praćanje kursa potrebno je osnovno poznavanje rada operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Poželjno je da polaznik ima napredna znanja u radu u Linux okruženju (prvenstveno Shell), kao i poznavanje funkcionisanja računarskih mreža.

Cilj kursa

Kurs DNS server administracije polazniku pruža kako osnovna, tako i napredna znanja koja su potrebna za konfiguraciju i puštanje u rad Name servisa. Kurs ima za cilj da polazniku pruži kako osnovna, tako i naprednja znanja, potrebna za konfigurisanje i puštanje u rad Name servera. Svi oni koji uspešno završe kurs naučiće da samostalno instaliraju, konfiguriraju i zaštite BIND name server bez obzira za šta će se on služiti (da li kao platforma za učenje i testiranje ili kao server u produkcionom okruženju). Takođe, savladaće i proces kompajliranja BIND servera iz source koda, kao i proces podešavanja za optimalan rad.

Kroz rad na kursu biće upoznati i sa načinom instalacije BIND-a uz pomoć instalacionih paketa sa instalacionog medijuma Slackware Linuxa. Predstavljene su i teorijske osnove i koncepti korišćenja BIND Name servera i u skladu sa tim na adekvatan način su prikazani načini instalacije i konfigurisanja dodatnih alata, koji koriste DNS servis. Koncept kursa je takav da se polaznik upoznaje sa DNS serverom na postupan način. Cilj je da nakon uspešnog savladavanja ovog kursa polaznici razmeju osnovne principe rada DNS servera i pratećih alata.

 • Procena vremena

  24h 15min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  12

 • Broj testova

  16

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri