Kurs Dizajn korporativnog indentiteta

Kurs Dizajn korporativnog identiteta

Opis kursa

Ovaj kurs je osmišljen kako bi korisnike upoznao sa radom malih, srednjih i velikih kompanije i sa tim kako one uspostavljaju svoju korporativnu sliku, odnosno kako kreiraju vizuelni identitet. Takođe, polaznici će se upoznati i sa značajem vizuelnog identiteta jedne firme. Kroz kurs se stiču osnovne veštine koje su potrebne da bi se stvorio, odnosno dizajnirao jedan logo, kao i ostali marketinški materijal. Takođe, u kursu se polaznici bave i dizajnom identiteta, i to ne samo postojećih već i novonastalih kompanija.

Potrebno predznanje

Za ovaj kurs potrebno je imati predznanje o crtanju, teoriji dizajna (elementima dizajna) i radu u Adobe programima, kao što su Photoshop i Illustrator.

Cilj kursa

Cilj kursa Dizajn korporativnog identiteta  jeste da korisnicima omogući shvatanje uloge dizajnera u razvoju korporativnog identiteta firme. Zatim, da objasni na koji način korporativni identitet utiče na biznis strategiju. Polaznici će tokom kursa razviti veštine koje poseduju dizajneri korporativnog identiteta. Cilj je, takođe, da se upoznaju i sa primenom dizajnerskog procesa, njegovim fazama, ali i sa razvojem ideja. Kroz vežbe koje su objašnjene, polaznici će savladati analizu, konceptualizaciju i skiciranje ideja, kao i prezentovanje svojih ideja klijentu.

 • Procena vremena

  19 h 13 min.

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  19

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri