Kurs direktni marketing

Kurs Direktni marketing

Opis kursa

Na kursu Direktni marketing izučavaju se pojmovi, značaj, karakteristike i pojavni oblici direktnog marketinga. Polaznici kursa će se upoznati i sa primenom direktnog marketinga kako u onlajn, tako i u oflajn okruženju. Akcenat je, svakako, na direktnom marketingu na internetu, njegovim oblicima, kao i benefitima korišćenja.

Potrebno predznanje

Za početni nivo ovog kursa nije potrebno prethodno predznanje.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici steknu znanja o karakteristikama direktnog marketinga, pravilnoj primeni svih onlajn i oflajn tehnika direktnog marketinga u poslovne svrhe. Polaznici treba da nauče da prepoznaju i na pravi način primene adekvatne strategije direktnog marketinga, kao i da na pravi način koriste informacije i internet u svakodnevnom poslovanju.

 • Procena vremena

  11 h 53 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  9

 • Broj testova

  11

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri