Kurs Digital Publishing za usavršavanje

Kurs Digital Publishing

Opis kursa

Kurs Digital Publishing upoznaje korisnike sa idejom, mogućnostima i tehnikama pravljenja digitalnih publikacija. Na njemu će korisnici imati priliku da se upoznaju sa mogućnostima digitalnih publikacija, kao nadolazećeg trenda u izdavačkoj industriji i moći da steknu veštine potrebne za izradu publikacija tzv. „bogatog sadržaja”, onih koje sadrže animacije, interaktivne elemente i audio i video zapise. Korisnici će steći znanja o načinima publikovanja digitalnih publikacija, kao i o servisima koji nude takve publikacije.

Potrebno predznanje

Za Kurs Digital Publishing potrebno je poznavanje rada u programu Adobe InDesign, jer se on direktno naslanja na gradivo koje se obrađuje na kursu tog programa.

Cilj kursa

Cilj kursa Digital Publishing je da korisnici steknu i teorijsko znanje i praktično iskustvo koje je važno za kreiranje digitalnih publikacija. Kroz praksu oni će moći da steknu neophodne veštine za samostalno kreiranje digitalne publikacije sa interaktivnim sadržajima, animacijama, audio i video materijalima, a jedan od ciljeva ovog kursa je i da korisnici postanu sposobni da kreiraju digitalne publikacije i usavrše veštine pravljenja klasičnih štampanih publikacija.

 • Procena vremena

  6h 20min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri