Kurs Digital Disruption & Industry 4.0

Kurs Digital Disruption & Industry 4.0

Opis kursa

Kurs Digital Disruption & Industry 4.0 upoznaće korisnika sa pojmom digital disruption, odnosno sa promenama nastalim zahvaljujući informacionim tehnologijama i njihovim velikim uticajem na moderno tržište. Ovaj kurs daje konkretne primere digital disruptiona i disruptora, tj. kompanija koje su promenile način funkcuonisanja tržišta svojim proizvodima i uslugama. Kurs daje objašnjenja Gartner Hype Cyclea, Blockchaina, kao i Industrije 4.0, a u njemu je ukazano na razlike između trenutnih trendova, koji nemaju većeg uticaja na tržište i potrošače, i inovacija koje korenito menjaju tržište. Digital disruption se javlja skoro u svim industrijama i razvoj novih tehnologija utiče na poslovanje u svim segmentima, a sa razvojem novih tehnologija, razvijali su se i virtualni asistenti. U ovom kursu predstavljene su ključne karakteristike i funkcionalnosti za asistente Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant i Microsoft Cortana.

Potrebno predznanje

Nije potrebno prethodno predznanje za uspešno izučavanje i razumevanje kursa Digital Disruption & Industry 4.0.

Cilj kursa

Cilj kursa Digital Disruption & Industry 4.0 je shvatanje važnosti modernih tehnologija i njihovog uticaja na savremeno poslovanje. Jedan od ciljeva je upoznavanje sa novim poslovnim modelima koje je digital disruption doneo sa sobom. Nakon završetka ovog kursa, polaznici bi trebalo da razumeju pojam digital disruption, navedene poslovne modele i njihovu primenu, promene u industriji, ali i da mogu da naprave razliku između pravih promena koje menjaju tržište i modernih trendova koji se nikako ne mogu nazvati digital disruptionom. Cilj ovog kursa je da korisnici razumeju četvrtu industrijsku revoluciju, odnosno Industriju 4.0 (Industry 4.0), jer ova industrija zagovara kreiranje tzv. pametnih fabrika, koje sadrže sajber-fizičke sisteme koji prate fizičke procese, kreiraju virtualnu kopiju fizičkog sveta i donose decentralizovane odluke, za šta se smatra da je to budućnost poslovanja posebno kada su proizvodni sistemi u pitanju. Cilj kursa je i da se polaznici upoznaju sa virtualnim asistentima posebno sa onima koji su u vidu aplikacijskog programa i koji razumeju govorne komande i obavljaju zadatke za korisnika (Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana i sl.).

 • Procena vremena

  7h 35min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri