Kurs Desktop and Application Infrastructure

Kurs Desktop and Application Infrastructure

Opis kursa

Kurs Desktop and Application Infrastructure obrađuje najpre alate za automatizaciju instalacije operativnih sistema i aplikacija, a zatim i za mrežnu distribuciju aplikacija ka klijentskim računarima. Tokom kusa ćete, kroz primere iz prakse naučiti da planirate infrastrukturu koja se odnosi na udaljene instalacije i distribucije paketa. Na kursu je obrađen i rad sa lutajućim profilima, kao i podizanje niva bezbednosti podataka na klijentskim računarima.

Cilj kursa

Polaznici će usvojiti znanja i veštine vezane za distribuciju i automatizovanu instalaciju operativnih sistema i aplikacija na klijentske računare na mreži. Savladaćete i Windows Image kreiranje i distribuciju, System Center 2012 Configuration Manager i Remote Desktop servise.

 • Procena vremena: 15h 31min
 • Broj modula: 11
 • Broj lekcija: 30
 • Broj testova: 41
 • Kategorija: Programiranje
 • Paket: Gold kurs
              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri