kurs data driven android application development

Data Driven Android Application Development

Opis kursa

Kurs Data Driven Android Application Development obrađuje tehnike za rad sa podacima Android aplikacija. Kurs pokriva sve relevantne pristupe rada sa podacima, od onih osnovnih, koji podrazumevaju rukovanje fajlovima i folderima Android fajl-sistema. Polaznici će naučiti kako da rukuju podacima koji se nalaze unutar interne i eksterne memorije Android uređaja.

Važan aspekt Android aplikacija jesu i podešavanja. Skoro svaka Android aplikacija ih poseduje u većoj ili manjoj meri. Zbog toga je posebna pažnja posvećena realizaciji sekcije sa podešavanjima jedne ozbiljne Android aplikacije. Kurs ilustruje na koji način se podešavanja zadržavaju i čitaju. Najveći deo kursa Data Driven Android Application Development posvećen je radu sa podacima SQLite baze podataka. To je sistem za rukovanje bazama, koji predstavlja sastavni deo Android platforme, a koristi se kao primarni mehanizam skladištenja, kada je potrebno rukovati većom količinom podataka, na organizovan način. Teoretska razmatranja osobina SQLite sistema potkrepljena su razvojem ToDo Android aplikacije, koja rukuje podacima SQLite baze podataka.

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa modernim pristupom rada sa podacima. Saznaće šta oni podrazumevaju i kako da koriste resurse koji se fizički ne nalaze na samom Android uređaju. Stoga poslednji modul ovog kursa obrađuje konzumiranje funkcionalnosti REST servisa s ciljem obavljanja osnovnih CRUD operacija nad podacima. Kao referentni primer poslužila je ToDo aplikacija, koja je u poslednjem modulu transformisana u jednu servisno orijentisanu aplikaciju.

Potrebno predznanje

Za uspešno praćenje kursa, potrebno je predznanje iz kurseva Core Java Programming, Advanced Java Programming, Introduction to Android Application Development i Advanced Android Application Development.

Cilj kursa

Osposobljavanje polaznika za samostalnu realizaciju zadržavanja podataka Android aplikacija.

 • Procena vremena

  76h 54min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  20

 • Broj testova

  25

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri