kurs crtanje

Kurs crtanja

Opis kursa

Kurs „Crtanje“ će polaznike uputiti u sva nužna znanja o tehnici posmatranja predmeta i prostora, zatim u određivanje privida predloška, kao i u prenošenje privida na papir, samostalno, nezavisno, a na osnovu sopstvenih tehničkih, stilskih i umetničkih koncepcija. Kurs „Crtanje“ će polaznike uputiti u sva nužna znanja o tehnici posmatranja predmeta i prostora, zatim u određivanje privida predloška, kao i u prenošenje privida na papir, samostalno, nezavisno, a na osnovu sopstvenih tehničkih, stilskih i umetničkih koncepcija. Kurs „Crtanje“ bavi se crtačkim zanatom, kojim se privid stvarnosti, odnosno posmatranje prirode, neposredno prenosi na papir. Polaznici kursa biće upućeni u crtačke tehnike i metode, perspektivu, kompoziciju, materijal i pribor, kao i u druge elemente crteža. Značaj ovog kursa ogleda se u činjenici da sloboda crtanja, koja nastaje kao rezultat potpunog vladanja ovim zanatom, jeste osnovni preduslov za izražavanje i osmišljavanje kvalitetnih dizajnerskih rešenja.

Cilj kursa

Kurs „Crtanje“ ima za cilj da polaznike oslobodi straha od bele površine papira, zatim da ih osposobi u korišćenju osnovnih alata i tehnika uz pomoć kojih će samostalno moći da prenesu svoju ideju na papir u vidu crteža. Kurs postepeno polaznike uvodi u problematiku crteža, zadržavajući se na osnovnim pitanjima i problemima. Što bolje polaznik bude poznavao crtanje i sve fine mogućnosti njegove primene, lakše će i adekvatnije izraziti svoje dizajnerske ideje i rešenja. Pored pomenutih ciljeva, cilj kursa je i upoznavanje polaznika sa istorijskim i kulturnim aspektima crteža u dizajnu, filmu i likovnim umetnostima.

 • Procena vremena

  37h 1min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  22

 • Broj testova

  29

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri