Kurs Core PHP Programming

Kurs Core PHP Programming

Opis kursa

Kurs Core PHP Programming podrazumeva usavršavanje tehnika PHP programiranja, obradu specifičnih elemenata jezika, kao i elemenata koji su deo opštih programerskih konvencija. Ovaj kurs podrazumeva rukovanje podacima kroz različite izvore (bazu, fajl sistem), proceduralni pristup programiranju i uvod u OOP, kao i upoznavanje sa bezbednosnim konceptima.

Cilj kursa

Kurs Core PHP Programming upoznaće korisnike sa strukturom i sintaksom programskog jezika PHP i troslojnom web arhitekturom. Cilje da se korisniku predstavi proceduralni pristup programiranjua i uvod u objektno orijentisano programiranje.

 • Procena vremena

  14h 15min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  19

 • Broj testova

  26

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri