Kurs Core JavaScript Programming

Kurs Core JavaScript Programming

Opis kursa

Kurs Core JavaScript Programming bazira se na osnovama JavaScript programiranja i uopšte C baziranog programiranja, kao i na implementaciji JavaScripta u HTML-u, korišćenju prostih i složenih struktura u radu. Korisnici će se ovde upoznati sa ugrađenim i korisnički definisanim funkcijama, kao i validacijom korisničkog unosa.

Potrebno predznanje

Da bi se pohađao ovaj kurs potrebno je da korisnik ima osnovno poznavanje HTML-a i CSS-a.

Cilj kursa

Upoznavanje korisnika sa JavaScriptom i njegovom implementacijom u HTML i njegova priprema za kreiranje dinamičkih web strana, rukovanje događajima i validacijom podataka.

 • Procena vremena

  14h 33min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  19

 • Broj testova

  26

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri