Kurs Core Java Programming

Kurs Core Java Programming

Kurs Core Java Programming će polaznike upoznati sa osnovama programiranja u Java programskom jeziku. Uz to, ovaj kurs će vas uvesti i u objektno-orijentisano programiranje. Gradivo kursa obuhvata osnovne komponente tipove podataka, promenljive, operatore, kontrolu toka, objektno programiranje, osnovno rukovanje fajl sistemom i tokovima podataka.

Cilj kursa

Kao polaznik ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa osnovnim konceptima programiranja u pomenutom programskom jeziku. Osposobićete se za upotrebu standardnih programerskih tehnologija i rešavanje problema.

 • Procena vremena

  52h 1min

 • Broj modula

  8

 • Broj lekcija

  27

 • Broj testova

  35

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri