Kurs Coaching

Kurs Coaching

Opis kursa

Kurs se sastoji od dva modula, a u prvom je definisan pojam koučinga sa akcentom na razvojne alate zaposlenih. Biće prikazano i to kako organizaciona kultura utiče na prihvaćenost koučinga u organizaciji, ali i koliko ovakav način razvoja odgovara zaposlenima u odnosu na kulturu u kojoj se nalaze. Drugi modul je fokusiran na primenu koučinga. Primena počinje procenom da li je zaposlenom potreban koučing i zbog čega. Ukoliko jeste, radi se priprema za koučing, pronalaženje odgovarajućeg kouča i upoznavanje nadređenog menadžera sa procesom. Na kraju pripreme, koučing se povezuje sa MBTI testom i tipologijama ličnosti. U jednoj od lekcija objašnjen je GROW model, jedan od mnogih koji se koristi pri održavanju jedan-na-jedan koučing sastanaka.

Cilj kursa

Razumevanje pojma koučinga, kao i usmeravanje polaznika na jedan od načina primene ovog procesa u svojim organizacijama, isticanjem prednosti koje im može doneti. Po završetku kursa, polaznici će imati razumevanje o koučing procesu. Umeće da prepoznaju potrebe za koučingom i da uvedu ovaj proces u svoje poslovanje. Umeće da primene GROW model za vođenje koučing sastanaka.

 • Procena vremena

  9h 49min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri