Cisco Network Administration

Kurs Cisco Network Administration

Opis kursa

Ovaj kurs se bavi Cisco aktivnom opremom. Prikazan je opis same Cisco arhitekture, rad sa ruterima i svičevima, kao i koncepti postavljanja infrastrukture na Cisco opremi. Tokom kursa se obajšnjavaju osnove funkcionisanja uređaja i komande za upravljanje njima. 

Cilj kursa

Ovaj kurs ima za cilj da omogući polaznicima da steknu znanja i veštine vezane za rad sa Cisco aktivnom opremom, ruterima i svičevima. Kurs obuhvata veliki deo administracije Cisco rutera na mreži i opisuje način upotrebe komandi za samu administraciju.

 • Procena vremena

  52h 8min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  25

 • Broj testova

  32

 • Kategorija

  Administracija mreža

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri