Kurs Cambridge English: First (FCU)

Kurs Cambridge English: First (FCU)

Kurs Cambridge English: First obuhvata pisanje, čitanje, gramatiku, slušanje i govor. Kurs pokriva potrebne veštine na izbalansiran način, sa fokusom na samu upotrebu engleskog jezika. Koristi se obiman fond preporučene literature.

Takođe, velik deo aktivnosti posvećen je oblastima opšte upotrebe engleskog jezika. Želimo da zahvaljujući ovom kursu položite ispit, ali i da naučite mnogo toga iz engleskog jezika.

Kurs Cambridge English: First - Opis i ciljevi

Po završetku kursa Cambridge English: First (FCU), moći ćete da:  izrazite svoje mišljenje i razgovarate sa izvornim govornicima na brojne teme, dovoljno tečno i spontano za komunikaciju bez naprezanja; razumete ljude koji govore engleski na radiju i televiziji i razumete osnovu sadržine kompleksnih tekstova; razumete i pišete jasne i detaljne tekstove o širokom spektru tema, kako konkretnih tako i apstraktnih, uključujuči tehničke diskusije iz svog polja specijalizacije, kao i da izrazite prednosti i nedostatke različitih gledišta; bolje vladate svim aspektima korišćenja engleskog jezika; efektivnije čitate i slušate, preciznije pišete, tečnije i preciznije govorite, uz korišćenje značajno šireg fonda reči u pisanju i govoru.

 • Procena vremena

  59h 8min

 • Broj modula

  8

 • Broj lekcija

  42

 • Broj testova

  50

 • Kategorija

  Jezici

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Jezici

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri