Blog Management and Blogger Relations

Kurs Blog Management and Blogger Relations

Opis kursa

Kurs Blog Management and Blogger Relations će se baviti upoznavanjem polaznika sa blogovima i vrstama blogova, kao i upoznavanjem sa blog menadžmentom i timom koji stoji iza korporativnih blogova. Na ovom kursu ćete naučiti i sve što je važno o pozicijama u timu i odgovornostima u vezi sa njima. Deo kursa će obrađivati i pojam influencera, ali i influence marketing strategiju, kao deo blogger relationsa.

Potrebno predznanje

Za efikasno praćenje kursa nisu vam potrebna predznanja. 

Cilj kursa 

Osnovni cilj kursa je pružanje adekvatnog poznavanja blogova za sve polaznike. Gradivo će posebno izučavati korporativne blogove, ali i samostalno formiranje i vođenje istog. Po završetku kursa polaznici će biti spremni da prepoznaju podele korporativnih i ličnih blogova, da znaju zaduženja svakog zaposlenog koji radi na korporativnom blogu, da znaju da objasne strategiju influence marketinga i razumeju uticaj influensera. Drugim rečima, posedovaće sve potrebne veštine za samostalno kreiranje bloga na komercijalnim platformama. 

 • Procena vremena

  6h 51min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  Standard

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve