Kurs Biznis Osnove

Kurs Biznis osnove

Opis kursa

Kurs Biznis osnove se sastoji iz pet delova. Pohađajući ovaj kurs, saznaćete zašto je važno poznavati poslovno pravo i koja je njegova uloga u savremenom poslovanju, upoznaćete se sa osnovama preduzetništva, ali i sa sadržajem i strukturom biznis plana. Jedan deo kursa posvećen je poslovnoj dokumentaciji i na kraju se obrađuje pojam i značaj poslovne etike u savremenom biznisu.

Cilj kursa

Osnovni cilj jeste da polaznici sagledaju pojam poslovanja iz različitih uglova i aspekata ali i da upoznaju savremeni biznis i moderno poslovanje kroz sve njegove delove. Kroz dosta praktičnih primera i praktičnih zadataka naučićete da kreirate dobar biznis plan, kako da koristite poslovnu dokumentaciju, šta je važno ako želite da postanete samostalan preduzetnik i zašto je važno da se pridržavate poslovne etike u poslu. Jednom rečju savladaćete osnovne pojmove biznisa.

 • Procena vremena

  45h 41min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  23

 • Broj testova

  28

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri