Big Data Analysis

Kurs Big Data Analysis

Opis kursa

Big Data Analysis je kurs koji se bavi pojmom i važnošću analize velike količine podataka. Tokom kursa biće reči o strukturiranim i nestrukturiranim podacima, kao i o bitnim karakteristikama big data. Definisan je proces analiziranja velike količine podataka, odnosno, ukazano je na ključne faze ovog procesa.

Potrebno predznanje

Za ovaj kurs neophodno je poznavati gradivo iz kursa Web Analytics Basics.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da polaznici razumeju pojam big data, njihovu važnost i primenu u poslovnom okruženju, kao i mogućnost njihove upotrebe u poslovanju. Zatim, da ukaže na mogućnost upotrebe dobijenih podataka s ciljem što boljeg tržišnog nastupa, a time i sticanja konkurentske prednosti.

 • Procena vremena

  6h 2min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri