Kurs Berzansko poslovanje

Kurs Berzansko poslovanje

Opis kursa

Polaznici kursa Berzansko poslovanje naučiće sve o pojmu, nastanku i razvoju berze, kao i o vrstama i zadacima različitih berzi. Upoznaće se sa tim koji su učesnici na berzi, koje su osnovne berzanske operacije, poslovi i nalozi, kao i sa celim sistemom trgovanja na berzi.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznike nauči da prepoznaju osnovne vrste berzi, operacije koje sadrži berzanski ciklus, kao i da razlikuju učesnike na berzi, berzanske poslove i naloge. 

 • Procena vremena

  3 h 34 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri