Kurs Revit

Kurs Autodesk Revit

Opis kursa

Kurs Revit je prvenstveno namenjen arhitektama, građevincima i inženjerima, obrađuju se osnovni alati za kreiranje prostornih modela u Autodeskovom softveru Revit. Korisnik se na kursu upoznaje sa izgledom korisničkog interfejsa, kao i sa različitim alatima kojima se kreiraju i modeluju 3D modeli. Karakteristika Revita je BIM modelovanje (Building information modeling). Ovaj program je dizajniran kao Building information modeling platforma, namenjena za rešavanje problema na polju arhitekture, dizajna enterijera, inženjerstva i konstrukcije. Korisnik se na ovom kursu upoznaje sa karakteristikama programa, različitim naprednim alatima i stiče znanje rada sa 2D i 3D objektima, kojim se mogu modelovati građevine i enterijeri. Ovaj softver, pa i sam kurs, zasnovan je na praćenju procesa nekog objekta od ideje i koncepta pa sve do građenja i kasnijeg izvođenja.

Potrebno predznanje

Za što bolje vladanje Revitom potrebno je osnovno poznavanje rada operativnog sistema Windows. Korisnici programa trebalo bi da poznaju osnovne principe nacrtne geometrije i tehničkog crtanja, kao i analitičke geometrije.

Cilj kursa

Cilj kursa Revit je da korisnike osposobi za vešto, stručno i funkcionalno korišćenje Revit softvera. Uz njega će korisnici imati priliku da nauče na koji način funkcionišu osnovne alatke pomoću kojih je moguće kreirati osnovne arhitektonske elemente kao što su zidovi, vrata, prozori, krovovi, ograde itd, ali i kako kreirati složenije BIM 3D modele, kako se modeluju i generišu osnove, preseci i izgledi objekata i enterijera koje dizajniraju, kao i da prave ozbiljne kompjuterski generisane slike i vizuelizacije prostora i objekata (rendere). U kursu je objašnjeno kako funkcioniše kotiranje i koji je značaj oznaka u Revitu. Jedan od ciljeva kursa jeste da korisnike osposobi za timski rad, a Revit sa svojim mogućnostima čini taj rad fleksibilnim. S obzirom na to da je prednost BIM metodologije kod Revita da ne dozvoljava improvizaciju prilikom rada na nekom projektu (jer elementi imaju karakteristike koje su zasnovane na osobinama iz realnog sveta), korisnici stiču osećaj kako je to raditi u ograničenom okruženju, sa jasno definisanim merama, dimenzijama i materijalima.

 • Procena vremena

  59h 33min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  34

 • Broj testova

  40

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri