Kurs AutoCAD Architecture

Kurs AutoCAD Architecture

Opis kursa

Kurs AutoCAD Architecture korisnicima nudi sveobuhvatnu riznicu znanja koja ih uvodi u metode, filozofiju i postupke rada u softveru AutoCAD Architecture. Na kursu se obrađuju alati za arhitektonsko projektovanje i modelovanje, uključujući i predstavljanje korisničkog interfejsa, podešavanja crteža, rad sa objektima i rad sa elementima arhitektonskog projektovanja i telima koje nudi ovaj softver. Takođe, na ovom kursu se obrađuje i veoma velika biblioteka detalja kojom se brzo i jednostavno dodeljuju materijali i generišu legende nekog projekta.

Potrebno predznanje

Za ovaj kurs je neophodno prethodno znanje i iskustvo u radu u standardnom AutoCAD softveru, a potrebno je i dizajnersko i crtačko iskustvo, kao i poznavanje pravila tehničkog crteža.

Cilj kursa

Cilj kursa AutoCAD Architecture je osposobljavanje korisnika za samostalan rad u softveru AutoCAD Architecture kako bi lako i brzo izrađivao, uređivao i štampao priloge arhitektonskog projekta. Po njegovom završetku korisnik će poznavati alate programa, koristiti arhitektonske elemente i sredstva (doors, windows, openings, ceiling fixtures, stairs, spaces, floors, roofs, structural elements, walls, itd.), koristiti teme, tabele i anotacije (napomene) na jednom crtežu.

 • Procena vremena

  26h 31min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  20

 • Broj testova

  25

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri