Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti

Kurs Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti

Opis kursa

Kurs Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti će vas upoznati sa osnovnim urbanističko-tehničkim dokumentima i njihovim sadržajem. Pored toga imaćete priliku da savladate i osnovne principe i pravila uređenja i građenja.

Cilj kursa

Kurs Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti ima za cilj da osposobi polaznike za razumevanje postupka, pravila i procedura u uređenju i izgradnji. Prolazeći lekciju po lekciju, na kursu ćete upoznati i rad sa neophodnom urbanističko-tehničkom dokumentacijom, sa posebnim osvrtom na generalni urbanistički plan, plan generalne regulacije i plan detaljne regulacije. Za ovaj kurs nije potrebno predznanje. 

 • Procena vremena

  18h 58min

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  10

 • Broj testova

  13

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri