Arhitektonski elementi

Kurs Arhitektonski elementi

Opis kursa

Kurs Arhitektonski elementi će vas upoznati sa osnovnim elementima koji se koriste u arhitektonskim konstrukcijama, pre svega u domenu visokogradnje. Prolazeći kroz module kusa savladaćete osnovne elemente arhitektonskih objekata, kao i načine njihovog prikazivanja i korišćenja. Uz to, kurs će se temeljno baviti i osnovnim bazičnim principima dimenzionisanja elemenata jednog arhitektonskog objekta. 

Potrebno predznanje 

Za efikasno praćenje kursa potrebno je da poznajete alate za rad u AutoCAD-u, kao i minimalno dizajnersko i crtačko iskustvo, uz poznavanje pravila tehničkog crteža.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je sposobljavanje polaznika za samostalan rad u oblasti projektovanja u domenu arhitektonske discipline. Kurs Arhitektonski elementi omogućava svim polaznicima da se detaljno upoznaju sa karakteristikama arhitektonskih objekata. 

 • Procena vremena

  25h 47min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  20

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri