Arhitektonska vizuelizacija

Kurs Arhitektonska vizuelizacija

Opis kursa

Kurs Arhitektonska vizuelizacija će se baviti upoznavanjem polaznika sa osnovnim alatima za arhitektonsko modelovanje i vizuelizaciju. Tokom ovog kursa naučićete da pojednostavite rad na vašem računaru kod složenih scena koje su kompjuterski veoma zahtevne. Uz to, saznaćete kako da se što bolje organizujete i radite uporedo u popularnim programima kao što su 3ds Max, AutoCAD i Photoshop. 

Cilj kursa

Cilj kursa je da se, po završetku svih modula, polaznici osposobe za brzo kreiranje arhitektonskih modela, njihovu materijalizaciju i vizuelizaciju radi kreiranja finalnog rendera, kao i pripremu slika za dalju obradu u Photoshopu.

 • Procena vremena

  15h 33min

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  18

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri