Apache web server – administracija

Kurs Apache web server – administracija

Opis kursa 

Kurs Apache web server – administracija je osmišljen za buduće administratore web servisa i PHP programere koji će se kroz module upoznati sa Apache web serverom, trenutno najkorišćenijeg serverskog programa te namene. Kurs se bavi svim mogućnostima Apachea uz konstantan osvrt na sigurnost samog servera na kome će raditi. Veštine koje usvojite ćete moći da koristite kao osnova za konfigurisanje produkcionog servera za hostovanje web prezentacija ili za obezbeđivanje standardnog razvojnog okruženja za programiranje web aplikacija.

Na početku kursa ćete se upoznavati sa samim osnovama Apache web servera, zatim sa procesom instalacije i osnovnim podešavanjima, a na kraju ćete savladati sve segmente naprednog korišćenja.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa: 

Da biste pratili kurs bez poteškoća neophodno je da posedujete osnovna znanja za rad operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Uz to, poželjno je da poznajete rad u Linux okruženju. 

Cilj kursa

Kurs će omogućiti polaznicima osnovna i naprednja znanja, potrebna za rad sa Apache web serverom. Nakon kursa polaznik će biti u mogućnosti da samostalno instalira, konfiguriše i zaštiti Apache web server, bez obzira u koje će svrhe služiti. Uspešnim završetkom kursa polaznici će razumeti osnovne principe rada web servera i pratećih alata.  

 • Procena vremena

  35h 9min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  17

 • Broj testova

  24

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri