Kurs Android Animation and Game Development

Kurs Android Animation and Game Development

Opis kursa

Kurs Android Animation and Game Development bavi se osnovnim tehnikama za postizanje animacije u aplikaciji na Android operativnom sistemu. Prvi deo kursa prikazuje najznačajnije sisteme Android platforme koji su zaduženi za kreiranje animacije, bez pisanja njene osnovne funkcionalnosti od nule. To su Drawable Animation, View Animation i Property Animation sistemi, koji su deo Android platforme. Njihovim korišćenjem korisnici će moći da brzo i lako kreiraju efektne animacije vizuelnih elemenata aplikacije.

Drugi deo kursa posvećen je crtanju i animaciji. Android platforma poseduje moćan sistem koji omogućava potpuno programabilno crtanje proizvoljne rasterske grafike, ali i korišćenje postojeće, kreirane u nekim od alata za rastersku i vektorsku grafiku. Tako će korisnici biti u mogućnosti da stvore grafiku koja u potpunosti odgovara potrebama aplikacije koja se razvija.

Tehnike crtanja custom grafike biće iskorišćene i prilikom upoznavanja procesa kreiranja custom UI elemenata. To su elementi koji su potpuno proizvoljni, ne postoje unutar same platforme i u potpunosti odgovaraju potrebama aplikacije. Tako će korisnici savladati tehnike za kreiranje UI elemente, pri čemu će osobine takvih elemenata biti ograničene samo granicama njihove mašte.

Završni deo kursa bavi se osnovama razvoja 2D igara za Android platformu i na njemu će korisnici naučiti kako igre funkcionišu na osnovnom nivou i na koji način bi trebalo realizovati logiku jedne igre unutar Android platforme uz praktične primere na realizaciji jedne realne, upotrebljive Android igre.

Potrebno predznanje

Za uspešno praćenje kursa Android Animation and Game Development dovoljno je predznanje iz kurseva Core Java Programming, Advanced Java Programming, Introduction to Android Application Development i Data Driven Android Application Development.

Cilj kursa

Korisnici će se upoznati sa osnovnim sistemima Android platforme za realizaciju animacije i kreiranje custom UI elemenata. Osposobljavanje polaznika za kreiranje 2D Android igara.

 • Procena vremena

  30h 52min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  26

 • Kategorija

  Jezici

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri