Kurs Analiza trendova hartija od vrednosti

Kurs Analiza trendova hartija od vrednosti

Opis kursa

Kurs Analiza trendova hartija od vrednosti obrađuje fundamentalnu i tehničku analizu koja je važna za one koji se bave finansijama. U okviru fundamentalne analize definisan je i pbrađen pojam ove analize, kao i metodologija kojom se koristi u cilju analize makroekonomskih faktora, analize grane, kao i analize kompanije. U okviru tehničke analize na ovom kursu obrađeni su njena metodologija, kao i pokazatelji koje koristi.

Cilj kursa

Kusr Analiza trendova hartija od vrednosti ima za cilj da korisnika upozna sa osnovnim pojmovima fundamentalne i tehničke analize, približi način rada, metodologije fundamentalne i tehničke analize, kao i pokazatelja kao njihovog ishoda.

 • Procena vremena

  2h 55min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  8

 • Broj testova

  10

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri