Kurs Analiza posla

Kurs Analiza posla

Opis kursa

Ovaj kurs opisuje pojam posla, korake analize posla i značaj koji ona ima u poslovanju. Fokus se stavlja na opis posla i specifikaciju posla. Akcenat se stavlja na opis posla i specifikaciju posla kao na rezultate analize posla. Osim toga, u kursu su predstavljene metode za analizu posla i specifične metode za analizu posla, a kako su dizajn i redizajn posla od velikog značaja za analizu posla, u ovom kursu su objašnjene metode za redizaj posla i pristupi dizajnu rada. 


Cilj kursa

Ovaj kurs ima za cilj da se polaznici upoznaju sa analizom posla kao aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, kao i procesom njenog sprovođenja u okviru kompanije. Znanja koja će steći polaznici u okviru ovog kursa pomoći će im da u budućem radu sami primenjuju korake analize posla i rade na dizajniranju i redizajniranju rada u organizaciji, kako bi se poslovi u organizaciji, obavljali na najefikasniji i najproduktivniji način.

 • Procena vremena

  13h 3min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri