Kurs Afirmativne aktivnosti u zapošljavanju

Kurs Afirmativne aktivnosti u zapošljavanju

Opis kursa


U ovom kursu afirmativne aktivnosti prilikom zapošljavanja predstavljene su u pet nastavnih jedinica.Kurs započinje definisanjem pojma afirmativnih aktivnosti u zapošljavanju, zatim govorimo o zakonskim regulativama i različitim pristupima afirmativnim aktivnostima, a nadovezujemo se prikazom različitih oblika diskriminacije.  Kurs završavamo opisom najčešćih vrsta diskriminacije. Kurs obiluje slikama i primerima koji služe kao dodatna pomoć u savladavanju lekcija. 


Cilj kursa

Kurs ima za cij da upozna polaznike sa prednostima i problemima afirmativnih aktivnosti u zapošljavanju,  ilustrativno i postupno. Polaznici će imati priliku da nauče kako razlikuju nezakonitu diskriminaciju od pozitivne diskriminacije. 

 • Procena vremena

  8h 59min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri