Kurs Advance programming in C

Kurs Advanced Programming in C#

Opis kursa

Kurs Advanced Programming in C# nastavak  je uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa, polaznici će se upoznati sa programiranjem korišćenjem C# jezika, kao i naprednim konceptima .NET platforme. Između ostalog naučiće i kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način se rukuje .NET memorijom, šta su lambda izrazi, delegati, kao i anonimne metode. Kurs se bavi kolekcijama i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Završetak kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

Potrebno predznanje

 Savladano gradivo kursa Introduction to Programming in C# preduslov je za praćenje ovog kursa.

Cilj kursa

Osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih koncepata C# programiranja.

 • Procena vremena

  34h 40min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  17

 • Broj testova

  23

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Premium

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri