Kurs za Advanced PHP Programming

Kurs Advanced PHP Programming

Opis kursa

Kurs Advanced PHP Programming pruža korisnicima napredne tehnike PHP programiranja, uči ih da obrađuju opšte web koncepte i koncepte koji počivaju na jeziku PHP, da kreiraju web aplikaciju, bezbednosne koncepte web aplikacija, rukovanje stanjem, rukovanje fajl sistemom, obradu asinhronih klijentskih poziva, procesiranje HTML formi, i upoznaju ih sa objektno orjentisanim programiranjem kroz PHP.

Cilj kursa

Cilj kursa Advanced PHP Programming je osposobljavanje korisnika za pravljenje web aplikacija pomoću PHP-a. Nakon slušanja i razumevanja ovog materijala, oni će biti sposobni da samostalno osmisle, projektuju i kreiraju kompleksne, efikasne i bezbedne web aplikacije, kroz objektno orijentisanu PHP implementaciju.

 • Procena vremena

  27h 4min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  26

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri