Kurs Advanced Network Services

Kurs Advanced Network Services

Opis kursa

Kurs Advanced Network Services korisniku pruža znanja i veštine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj sistema nadzora mrežnog okruženja i sistema obaveštavanja. Na njegovom početku je uvod u teorijske koncepte notifikacija, nadzora i alarmiranja, da bi posle kroz tri jako dobra i popularna alata bila prikazana implementacija navedenih koncepata u praksi. U kursu se obrađuju i sledeći alati: Nagios, Wireshark i Snort, koji se često mogu sresti u kompanijskim okruženjima, kao vrsta najzastupljenijih monitoring i notifikacionih sistema.

Cilj kursa

Kurs Advanced Network Services korisniku detaljno predstavlja teorijske osnove, ali i alate koji se koriste za praćenje funkcionisanja mrežne infrastrukture. Korisnici će nakon ovog kursa razumeti osnovne koncepte razvoja sistema monitoringa i principa njihove konfiguracije, jer su na njemu zastupljeni alati koji rade u Linux i u Windows okruženju. Korisnicima će biti predstavljena konkretna rešenja za podizanje sistema monitoringa, počev od osnovnih, uvodnih elemenata, preko instalacije alata, do početne i osnovne konfiguracije. Cilj kursa je da korisnik stekne potrebna znanja iz nadzora mrežnog okruženja i da ume sam da implementira neki od alata, kao i da proceni koji alat najviše odgovara konkretnom okruženju.

 • Procena vremena

  52h 24min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  22

 • Broj testova

  26

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri