Kurs Advanced Java Programming

Kurs Advanced Java Programming

Opis kursa

Kroz kurs se izučavaju napredni koncepti programiranja u Javi, kao i upotreba specifičnih Java biblioteka. Za vreme trajanja kursa polaznici će imati priliku da se upoznaju sa naprednim rukovanjem tokovima, nitima, grafikom, mrežom i skladištima podataka, kao i naprednim objektnim konceptima kroz generičke tipove i refleksiju.

Cilj kursa

Osposobljavanje polaznika za praktičnu upotrebu Jave u realizaciji konkretnih problema. Polaznik se takođe osposobljava za kreiranje kompleksnih klasa i upotrebu višenitnih procesa, mreže i baza podataka. 

 • Procena vremena

  46h 33min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  22

 • Broj testova

  27

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri