Kursevi koje pravi firma

KOMPANIJSKI KURSEVI

CA platforma omogućava i pravljenje kompanijskih kurseva koji nisu deo CompanyAcademy. Oni mogu sadržati tekstove, multimedije, PDF-ove, testove, zadatke, interaktivna pitanja, rečnike pojmova ili embedovane YouTube snimke.

JEDNOSTAVNO KREIRANJE

Ukoliko firma ima posebno osmišljen kurs koji želi da zaposleni pohađaju, on se može naći na CA platformi bez ikakvog programerskog znanja.

Laka administracija
Obuka radnika

BRZO OBUČAVANJE ZAPOSLENIH

Zahvaljujući lakom kreiranju novih kurseva, sva nova znanja neophodna za funkcinisanje kompanije zaposleni mogu da usvoje brzo i jednostavno.