Kreiranje grupa i vrsta korisnika

KREIRANJE GRUPA I VRSTA KORISNIKA

CA online platforma omogućava organizovanje korisnika po grupama na osnovu različitih parametara: sektora, timova, uloga, lokacija, kao i mogućnost za definisanje uređivačke politike - kreiranje admina, menadžera, instruktora, korisnika.

UŠTEDA VREMENA I EFIKASNOST

Raspodela korisnika po grupama i dodeljivanje različitih uloga u okviru obuke dovodi do značajne uštede vremena, brže pretrage po zadatim kriterijumima za bolje praćenje toka obuka i efikasnijeg usavršavanja.

Raspoređivanje i organizacija
Rešavanje problema

PRILAGOĐENOST SPECIFIČNIM KOMPANIJSKIM POTREBAMA

Zahvaljujući formiranju grupa koje pohađaju odgovarajuće kurseve, dolazi do adekvatnije obuke prilagođene potrebama različitih sektora kompanije, profilima zaposlenih ili ulogama u poslovanju, ali i jačanja timskog duha.