Obaveze u kalendaru

PERSONALIZOVAN KALENDAR

Posebno prikazane aktivnosti i obaveze u kalendaru za svakog korisnika. Mogućnost ostavljanja beležaka i reorganizovanje obaveza prema vlastitom tempu.

USKLAĐIVANJE SA AKTIVNOSTIMA KORISNIKA

Zahvaljujući uvidu u nastupajuće preporučene obaveze kao što su izrada assignmenta i taskova, zaposlenima je omogućeno da ih rasporede u skladu sa svojim vremenom.

Kada ko može
Zamena taskova

ROTIRANJE OBAVEZA U KALENDARU

Zaposlenima ubeležene aktivnosti u kalendaru nisu striktno određene, već ih oni mogu premeštati u druge termine, u skladu sa svojim obavezama.