Jezici i lokalizacija

VIŠEJEZIČNOST

CA platforma je dostupna na svim jezicima regiona, kao i na engleskom jeziku; bez dodatnih instalacija, u potpunosti lokalizovana i prilagođena svojim korisnicima.

USAVRŠAVANJE BEZ PREPREKA

Korišćenje CA platforme na maternjem ili engleskom jeziku ukloniće sve eventualne komunikacijske barijere i omogućiti zaposlenima da se u potpunosti posvete usavršavanju.

Jezik platforme
CA kursevi na srpskom jeziku

KURSEVI PRILAGOĐENI TRŽIŠTU

Dostupnost platforme na različitim jezicima istovremeno znači da su znanja koja se preko nje dobijaju u potpunosti prilagođena konkretnom jezičkom tržištu, zbog čega zaposleni ta znanja može odmah da upotrebi na svom poslu.