Grupe za učenje

ZA VELIKI BROJ KORISNIKA

Zahvaljujući platformi, kompanije će imati mogućnost da automatski i jednostavno dodele kurseve velikom broju zaposlenih bez obzira na njihovu brojnost.

ODMAH DOSTUPNI KURSEVI

Zahvaljujući automatskoj dodeli, novi korisnici mogu odmah da počnu sa pohađanjem kurseva. Zaposleni sami određuju šta će i kada će nešto novo učiti sa platforme.

Odmah Dostupni Kursevi
Timsko učenje

ZAJEDNIČKO USAVRŠAVANJE

Na jednostavan način više korisnika mogu zajedno da pohađaju iste kurseve i upoređuju svoj napredak.