Sve na dohvat ruke

UTISCI NA JEDNOM MESTU

Platforma omogućava kompanijama da prikupe mišljenja i stavove zaposlenih o određenom pitanju koji su od značaja za firmu.

UNAPREĐENJE KOMPANIJE

Na platformi kompanije kreiraju sopstvene ankete, koje su važne za njihovu HR službu, kako bi došle do važnih uvida koji će unaprediti poslovanje firme.

Rast i progres
Napredak radnika

USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Uvidom u mišljenja svojih radnika o kursevima i predavanjima koje pohađaju kompanija je u toku sa njihovim obrazovnim potrebama i dobija informacije o efikasnosti obuka koje su već realizovane.