Kurs Interni odnosi sa javnošću

Interni odnosi sa javnošću

Opis kursa


Kurs sadrži šest nastavnih jedinica. Na početku se polaznicima objašnjava pojam internih komunikacija, odnosno pojam internih odnosa sa javnošću. Objašnjavaju se njihov značaj i vrste interne komunikacije koje se javljaju u kompanijama. Detaljno je objašnjeno upravljanje posrednom i neposrednom komunikacijom, kao i upravljanje internom komunikacijom u kriznim situacijama. Plan interne komunikacije je alat koji se koristi za uspešno sprovođenje ovih aktivnosti i kao takav je predstavljen u nastavnim jedinicama. 


Cilj kursa


Cilj kursa je da upozna polaznike sa značajem internih komunikacija. Polaznici će se upoznati sa vrstama internih komunikacija i tehnikama za uspešno upravljanje internom komunikacijom. 

 • Procena vremena

  10 h 44 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri