Creative strategies

Kurs Creative strategies

Creative strategies imaju veliki značaj za oglašavanje i celokupno poslovanje uopšte jer reklamne poruke i reklame koje se po sadržini i načinu prezentovanja javnosti karakterišu kao kreativne imaju veoma veliki odziv ciljne javnosti. Na ovom modulu upoznaćete se sa strategijama uopšteno, kao i kreativnim stategijama u marketingu. Pored toga, biće reči o kreativnom brifu, kreativnim procesima i idejama, etapama kreativnog procesa, kao i o tehnikama za podsticanje kreativnosti.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se korsnika upozna sa ključnim koracima i tehnikama za kreiranje kreativnog brifa i podsticanje kreativnih ideja kako bi se što efikasnije realizovale kreativne i advertajzing kampanje i kako bi se ispunili ciljevi kompanije.

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno prethodno predznanje.

 • Procena vremena

  6h 38min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Soft skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri