Creative strategies

Kurs Creative strategies

Opis kursa

Kreativne strategije imaju veliki značaj za oglašavanje i celokupno poslovanje uopšte jer reklamne poruke i reklame koje se po sadržini i načinu prezentovanja javnosti karakterišu kao kreativne nailaze na veoma veliki odziv ciljne javnosti. Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa ovim strategijama generalno gledano, kao i sa kreativnim stategijama u marketingu. Pored toga, biće reči o kreativnom brifu, kreativnim procesima i idejama, etapama kreativnog procesa, kao i o tehnikama za podsticanje kreativnosti.

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno prethodno predznanje.

Cilj kursa

Cilj kursa je da korsnika upozna sa ključnim koracima i tehnikama za kreiranje kreativnog brifa i podsticanje kreativnih ideja kako bi se što efikasnije realizovale kreativne i advertajzing kampanje i kako bi se ispunili ciljevi kompanije.

 • Procena vremena

  6 h 38 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri