Poslodavci i zaposleni mogu da igraju u istom timu

Da bi kompanija ostvarila uspeh potrebno je da i ona i zaposleni budu zadovoljni.
A jedan od razloga za zadovoljstvo zaposlenih jeste i njihovo usavršavanje.

Šta kompanije dobijaju na CA?

Kvalitetniji kadar koji daje bolje rezultate! Za napredak firme

Postoje dve vrste kompanija. One koje ne vode računa o svojim radnicima, brzo gube kadar i stagniraju u razvoju i one sa zadovoljnim radnicima koji se duže zadržavaju u firmi, i čiji je napredak evidentan. 

Da bi i vaša kompanija bila u drugoj kategoriji, jedan od najboljih rešenja za njen napredak je napredak njenih radnika. Na CompanyAcademy zaposleni uče online uz minimalne troškove, bez dodatnog trošenja resursa na poslovnim ručkovima, konferencijama, smeštaju i kotizaciji na seminarima.

Veću maržu imaju kompanije koje ulažu u obuku zaposlenih
24%
Kompanija sa angažovanim radnicima nadmašuju one bez njih
202%
Bolje zadržavanje klijenata
5%
Srećnijih potrošača koji su ciljna grupa kompanije
33%
Milenijalaca ističu da je profesionalni razvoj  bitan
87%
Zaposlenih sa lošim obukama daju otkaz već prve godine u firmi
40%
Zaposlenih bi sami platili lično usavršavanje
75%
Radnika kaže da su treninzi najvažniji u kompaniji
68%
Šta zaposleni dobijaju na CA?

Lično i profesionalno usavršavanje! Za napredak zaposlenih

Ako nakon završetka radnog odnosa pitate bilo kog radnika čega se sećaju sa posla, u pet najčešćih odgovora dobićete da je to usavršavanje koje mu je firma pružila.

Radnici će uvek pamtiti obuke koje kompanija ulaže u njih, jer će tako stečena znanja moći da koriste celog života. A to je i više nego dovoljno da zadovoljite potrebe svojih radnika i pomognete im da postanu pravi ambasadori vaše kompanije.