Ulaganje u znanje zaposlenih je
najisplativiji način za rast vašeg biznisa

CompanyAcademy će vam pomoći da izgradite željeni imidž u svojoj branši zahvaljujući različitim uslugama koje su fantastičan način da nagradite, zadržite svoje zaposlene i pokažete brigu za njih. 

Šta kompanije dobijaju na CA?

Kvalitetniji kadar koji daje bolje rezultate! Za napredak firme

Postoje dve vrste kompanija: one koje ne vode računa o svojim radnicima, brzo gube kadar i stagniraju u razvoju i one sa zadovoljnim radnicima, koji se duže zadržavaju u firmi i čiji je napredak evidentan. 

Da bi i vaša kompanija bila u drugoj kategoriji, jedno od najboljih rešenja za njen napredak jeste napredak njenih radnika. Na CompanyAcademy zaposleni uče uz minimalne troškove, zahvaljujući raznolikim obukama čija potvrda mogu biti priznati svetski sertifikati.

veću maržu imaju kompanije koje ulažu u obuku zaposlenih
24%
kompanija sa angažovanim radnicima nadmašuju one bez njih
202%
bolje zadržavanje klijenata
5%
srećnijih potrošača koji su ciljna grupa kompanije
33%

CompanyAcademy će vam pomoći u:

povećanju profita na osnovu viših performansi zaposlenih, a smanjenju troškova;

uštedi vremena u organizaciji poslova;

održavanju, uvećanju i osiguranju znanja kompanije;

transformaciji timova i sektora u kompaniji;

praćenju efikasnosti i napretka zaposlenih preko izveštaja;

usavršavanju zaposlenih, partnera, kupaca.

Napravite personalizovan miks CA usluga i proveravajte napredak u svakom trenutku

Dozvolite stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom da vam pomognu u edukaciji i organizovanju treninga za vaše zaposlene, čime ćete istovremeno povećati njihovo zadovoljstvo i učvrstiti svoj biznis. 

Kontaktirajte sa CA ekspertom, izložite mu koje biste to stvari želeli da popravite u funkcionisanju vaše kompanije i sa njim napravite vašu personalizovanu CompanyAcademy. 

Da se prijavite za besplatan consulting pozovite +381 (0)11 4011 200 ili pišite na office@company-academy.rs!