Kurs Web dizajn

Kurs Adobe InDesign CC

Opis kursa

U kursu Adobe InDesign CC polaznici će se detaljno upoznati sa svim alatima i panelima pomoću kojih će moći da vrše prelom stranica. Kako je InDesign kao prvo namenjen dizajnu višestraničnih dokumenata, tokom kursa fokus će biti na master stranicama i varijablama koje će im pružiti mogućnost da se šablonski elementi na velikom broju stranica lako i brzo urede. InDesign je program koji ima najdetaljnije opcije kada su prelom i stilizacija teksta u pitanju i zbog toga se tom delu pridaje velika pažnja tokom kursa. Kako se u poslednjih nekoliko verzija InDesign orijentisao i na digitalnu publikaciju, polaznici kursa biće upoznati sa alatima i opcijama koji im omogućavaju da kreiraju interaktivne prezentacije i ePUB (elektronske publikacije).

Potrebno predznanje

Kurs možete pohađati i u slučaju da ste početnik, ali bi bilo korisno da znate da radite u programima Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, jer će se često dešavati da ćete elemente koje unosite u InDesign dokument (slike, grafički elementi) sređivati u ova dva programa.


Cilj kursa

Adobe InDesign CC je kurs čiji je primarni cilj da uputi polaznike u grafičko uređivanje časopisa, knjiga, brošura, kataloga, plakata itd. Nakon završenog kursa polaznici će efikasno moći da rade prelom stranice, obrađuju tekst, uklapaju ga i prelamaju sa grafičkim objektima na stranicama dokumenta. Uz to, naučiće da kreiraju interaktivne prezentacije namenjene pregledu na mobilnim i tablet uređajima.

 • Procena vremena

   58 h

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  22

 • Broj testova

  28

 • Kategorija

  Web dizajn

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri