Kurs Adobe Dreamweaver CC

Kurs Adobe Dreamweaver CC

Opis kursa

Adobe Dreamweaver CC kurs predstavlja nastavak kursa Uvod u HTML i CSS, ali može biti i nezavisna celina. U kursu se uče pojmovi koji su vezani za Dreamweaver alat, u verziji CC, ali je težište i na osnovama jezika HTML, kao i CSS. Tokom kursa proučavaju se novi pristupi ali i upotreba HTML i CSS jezika kada govorimo o funkcionalnostima koje su potrebne kako danas, tako i u narednim godinama.

Potrebno predznanje

Poželjno je osnovno znanje HTML i CSS jezika.


Cilj kursa

Ovaj program će vam omogućiti da naučite načine izrade web sajtova, uz teorijski uvod, a nakon toga i rad sa alatom za kreiranje prezentacija. Naučićete koncepte web dizajna. Ovladaćete HTML i CSS jezicima, sa posebnim akcentom na novim tehnologijama koje donose HTML5 i CSS3. Pravićete prezentacije uz pomoć Adobe Dreamweavera CC. Program ima za cilj da vas osposobi kako biste samostalno izrađivali atraktivne web sajtove, od početne zamisli do funkcionalnog HTML i CSS projekta. Kad polaznik završi kurs, biće umogućnosti da samostalno primenjuje napredne HTML i CSS tehnike, ali i da pravilno odučuje na koji način će izraditi sajt za konkretne situacije.

 • Procena vremena: 61h 1min
 • Broj modula: 9
 • Broj lekcija: 22
 • Broj testova: 31
 • Kategorija: Web dizajn
 • Paket: Gold kurs
              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri