kurs Adobe Audition CC za usavršavanje

Kurs Adobe Audition CC

Opis kursa

Kurs Adobe Audition CC objašnjava način unosa audio-materijala u računar, snimanje zvuka (bilo da se radi o jednokanalnom ili višekanalnom snimanju), osnovnu obradu audio-materijala, montažu, audio-efekte, miksovanje i produkciju finalnog audio-dela. Kurs uvodi korisnika u svet rada na Adobe Audition softveru, ali i u estetiku audio-postprodukcije, a na njemu su na brojnim primerima predstavljeni osnovne i složene radnje i postupci u produkciji i obradi zvuka.

Potrebno predznanje

Osnovno poznavanje Windows ili iOS operativnog sistema. Ovo je početni kurs audio-produkcije i nije potrebno predznanje.

Cilj kursa

Cilj kursa Adobe Audition CC je da u potpunosti osposobi korisnika za samostalan rad u Adobe Audition CC softveru što znači da on samostalno moći da unese u računar audio-materijal, tj. program Adobe Audition, kao importovan fajl ili da samostalno snimi zvuk u računar. Ovaj kurs omogućava korisniku i da na profesionalan način kreira, montira i obrađuje zvuk za bilo koje audio-vizuelno delo.

 • Procena vremena

  21h 1min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  19

 • Kategorija

  Video i audio produkcija

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Video i audio produkcija

Pogledajte ostale kurseve