Kurs Adobe After Effects CC

Adobe After Effects CC

Opis kursa

Savladaćete rad u programu Adobe After Effects CC. Ovaj kurs sastoji se od lekcija koje pokrivaju oblasti: unos materijala u kompjuter, osnovne obrade video-materijala, kreiranje efekata, korekcije slike, pravljenje kompleksnih kompozicija. Polaznici korak po korak savladavaju rad sa softverom Adobe After Effects kroz određeni broj tematskih sredina. Fokus je na tome da kroz veliki broj primera polaznii nauče osnovne, pa onda složene radnje i postupci u procesu postprodukcije. Video-tutorijali su vam od velike koristi jer na konkretnim primeririma objašnjavaju kako da kreirate posebne efekte i animacije u Adobe After Effects programu.

Cilj kursa

Cilj kursa je da korisnike nauči da mogu potpuno samostalno da koriste Adobe After Effects CC softver. Polaznik će nakon završenog kursa moći da uradi ceo projekat: da unese video-materijal u računar, kreira tekst, grafiku ili animaciju i da na video-materijal primeni video-efekte i to sve na visokom tehničkom nivou. Moći će da primeni i modifikuje veći broj video-efekata i korekcije slike, kao i da doda nove elemente u slici. Kurs omogućava da se savladaju tehnike koje se mogu koristiti i u drugim Adobe i postprodukcionim aplikacijama, a primeniti u različitim produkcionim uslovima.

Potrebno predznanje

Ovo je početni kurs i nije potrebno prethodno predznanje.

 • Procena vremena

  33h 19min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  27

 • Kategorija

  Video i audio produkcija

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri